Mayday! 17 Misteriozne olupine koje možete vidjeti na Google EarthuGoogle Earth snimio je slike trulih i hrđavih trupova, rasipajući ih u plitkim vodama širom svijeta.